סביבת לימוד קונסטרוקטיביסטית:

  סביבת לימוד קונסטרוקטיביסטית היא סביבה שבה לומד יכול לארגן וליצור ידע שמשרת את עולמו האישי על ידי למידה עצמית, למידה משתפת בקבוצת עמיתים לומדים ושימוש בטכנולוגית מחשבים (סלומון, 1997).

ווילסון (Wilson, 1996), מגדיר סביבת לימוד קונסטרוקטיביסטית: “מקום שבו לומדים יכולים לעבוד יחד ולתמוך אחד בשני בעזרת שימוש במגוון של כלים ומקורות מידע בחיפוש מכוון אחרי מטרות לימודיות ופעילות של פתרון בעיות” .  הוא מבחין בין למידה קונסטרוקטיביסטית לבין למידה “מודרכת” ביצירת “רעיון למידה גמיש יותר, משמעותי ואותנטי שמאפשר ללומד לבנות הבנות ולפתח כישורים רלוונטיים לפתרון בעיות” .