הנחיות ללומד/ת

תכנית הלימוד הממוחשבת מציגה בפניך אפשרות למידה עצמאית ולמידה בקבוצת עמיתים שלומדים באותה תכנית. לאחר שפתחת את התוכנית את/ה מוכן להתחיל את הלמידה. מוגשות לך כמה הנחיות שיאפשרו לך לרכז את הלמידה, להכין את עיקריה להצגה בפני העמיתים ולבסוף להעריכה בעצמך. לתשומת ליבך, יש אפשרות לצאת, במהלך הלמידה, לאתרים באינטרנט ולהרחיב את הלמידה בנושאים בעלי עניין. באפשרותך לפעול לפי ההנחיות הבאות:

א. למידה עצמית

הכן לעצמך דף.
– ציין/ני בדף 3 – 5 מושגים או ביטויים שהם חדשים עבורך.
– מצא/י והעתק/י 2 – 3 ציטוטים מחומר הלימוד שמבטאים באופן המוצלח ביותר (מבחינתך) את הרעיון המרכזי של הקטע הנלמד. הבא/י הסבר משלך מה הביא לבחירת הציטוטים.
– מצא/י 2-3 מונחים בקטע שנדמה שהכותב חשב שיהיו ברורים לקורא, אך הם לא ברורים לך. מצא/י מה פרוש המונחים במקורות אחרים (חברים, מרצים, עמיתים בעבודה, ספרים, אינטרנט).
– פנה/י למקורות נוספים (ככל שתבחר/י) ומצא מידע נוסף שנראה לך נוגע לחומר שלמדת. מצא/י משהו שנראה לך חשוב ומוסיף למידע שבקטע הנלמד. רשום לעצמך את הנתונים שמצאת.

– באשר למשך הלמידה, יש באפשרותך ללמוד בקצב של  15-20 דקות בכל כניסה לאתר. זה הסדר גמור ללמוד לאט.

ב.
ציין/י לעצמך איזה מהאספקטים שלמדת היו קשים/ מעניינים/שימושיים.
ציין/’ מה למדת, באופן אישי, מהקטע שלמדת (ידע כללי, ידע ספציפי לעבודה, כישורים ליישום).

ג. למידה בקבוצה
הכן/י, על פי ההערות שרשמת, הצגת הנושא בעל פה.
בחן/י את רשימת ההערות ואת הזמן להצגתה.
הצגת הנושא תארך 4-5 דקות (בהתחשב במספר הלומדים בקבוצה . מומלץ לא יותר מ15)
הצגת הנושא תיעשה מתוך הרשימות האישיות.
אפשר להציג נושא אחד או יותר, הכל לפי בחירה והחלטה אישית, אך לא לעבור את מסגרת הזמן המוקצב.

ד.  
שמור/י את דפי העבודה בתיק אישי.
בתום תוכנית הלימוד יהיו ערוכים  בתיקך קבצים שמסכמים את הלימוד האישי.

ה.
היה/י המעריך/כה של הלמידה העצמית על פי המרכיבים הבאים:

רשימת המונחים מקסימום 10 נק’
ציטוטים מקסימום 10 נק’
מידע נוסף מחיפוש אישי מקסימום 15 נק’
מקבץ ההערות הכתובות להצגת הנושא מקסימום 20 נק’
הערות המשתתפים ועיבודן מקסימום 15 נק’
הצגת הנושא בעל פה מקסימום 10 נק’
הערכה עצמית (עד כמה היית בסדר…) מקסימום 10 נק’
מאמץ מיוחד מקסימום 10 נק’