ד”ר יוסף סורוקה

מחויב לשינוי!  

מה שמניע אותי זו המחשבה למצוא אפשרויות נוספות לפתרון,לעומת אלה, שבנסיבות נתונות, לא הצליחו.

מתחילת הקריירה המקצועית שלי, מאז 1972, הייתי מעורב באנשים וניסיונותיהם לפתור קשייהם. ניסיתי, יחד אתם, להבין את נסיבות חייהם ואת קשייהם, להתיר את המורכבות שנוצרה ולהגדיר את האסטרטגיות לפתרון רצוי.

בתפקידי כמטפל ומנהל בשירותים השונים, בהם עבדתי, הייתה לי האפשרות לעסוק בטווח רחב של בעיות ואתגרים וכן בהוראה ואימון סטודנטים ועובדים.

כאשר עיריית חיפה ובית-הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, חברו לשיתוף פעולה להקמת שירות לטיפול משפחתי, נבחרתי להיות המנהל הראשון. כמו כן, ניהלתי את “ערן” (עזרה ראשונה נפשית באמצעות שיחות טלפון), את המרכז לגמילה מאלכוהול של משרד הרווחה, עבדתי כמטפל בתחנה לטיפול בילד ובמשפחה ב”אורנים” ליד טבעון והייתי קצין מבחן למבוגרים וסגן המנהל, בחיפה ומחוז הצפון. בנוסף, הייתי קצין בריאות נפש, כחלק משירות המילואים שלי ובתפקידי זה עסקתי בטיפול פרטני בחיילים ומשפחתי, באנשי קבע. מאז 1986, עבדתי גם באופן פרטי.

על בסיס ניסיוני והידע המצטבר, אני מאמין שניתן לפתור  קשיים בחיי אנשים, תוך מיקוד בפתרוניותיהם, שלא הביאו לתוצאה הרצויה, בנסיבות חייהם הנתונות. במהלך התערבותי המקצועית,  אני מנסה יחד עם יחידים, זוגות ומערכות משפחתיות לזהות ולהגדיר תוכניות אלטרנטיביות לניסיונותיהם, שלא צלחו, כדי להביא לתוצאה מועילה ומתאימה עבורם.

הבסיס המקצועי שלי מושפע מהגישות הקוגניטיביות-התנהגותיות, כגון: “הטיפול המציאותני” (Reality Therapy), הטיפול ההתנהגותי, הטיפול הקוגניטיבי-רגשי (Cognitive Emotive Therapy)  והטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי  (Cognitive-Behavior Therapy), ובעיקר הטיפול המשפחתי המבני והאסטרטגי. גישות אלה מהוות עבורי גישות מסייעות ותומכות בגישה העיקרית, שאימצתי לעצמי; “פתרון-בעיות  ממוקד קצר מועד“.

לטיפול המשפחתי נחשפתי, בעת לימודי לתאר שני בשנות ה70, בשיעורו של פרופ’ ברקאי שבהשראתו הרחבתי את תפיסתי המקצועית מהפרט אל המשפחה כמערכת.

ב1985, נסעתי להתמחות מקצועית בארה”ב, בגישת “פתרון-בעיות, ממוקד קצר מועד”, במכון  Mental Research Institute) M.R.I), בפאלו-אלטו שבקליפורניה. מכון זה עסק אז וגם כיום, בפיתוח יסודות הטיפול המשפחתי המערכתי והאסטרטגי. הייתי הישראלי השני, לדברי אנשי הצוות במכון, שהגיע אליהם להתמחות בגישה שהם פיתחו בשם “טיפול קצר-מועד”. הם לא שינו את שם הגישה אך העדיפו לקרוא לה “פתרון- בעיות קצר מועד”. מאז, הגישה נפוצה בעולם הטיפול ומי שאימצו אותה גם הוסיפו לשמה, שמות שמייחדים מעט, את תרומתם הנבדלת.  במהלך השתלמותי השתתפתי בקבוצות לימוד, קבוצות צפייה בטיפולים ובפגישות אישיות עם חברי הצוות הבכירים, מפתחי הגישה הטיפולית; פרופ’ פיש (פסיכיאטר), ד”ר פאול ווצלביק (פסיכולוג יונגיאני), ג’והן וויקלנד (אנתרופולוג קליני) וחברי צוות אחרים, ממשיכי דרכם, בהווה.

בהשראתם של מפתחי הגישה הטיפולית “פתרון-בעיות, קצר מועד” המשכתי ליישם את הרעיונות בעבודתי הקלינית, בהדרכה וכן במחקר שערכתי לשם קבלת תאר דוקטור, Ph.D באוניברסיטת תל-אביב.

בעבודת המחקר, שהגשתי, הרחבתי את היסודות התיאורטיים של הגישה ופיתחתי מודל מקוון ללמידתה מרחוק, באופן אישי ובקבוצה. תוכנית הלמידה מוגשת באתר זה לכל מי שיש לו עניין לרכוש ולהרחיב את ידיעותיו  ומקצועיות והאישיותב תחום הטיפול וההתמודדות במצבי חיים.

www.we-change.co.il

 הסמכתי האקדמית:

Ph.D 2006, אוניברסיטת תל-אביב. נושא המחקר: “הכשרת עובדים בפתרון בעיות, בגישה הממוקדת critical analysis essay examples בפתרון, באמצעות סביבת לימוד קונסטרוקטיביסטית ובעזרת תכנית לימוד ממוחשבת”.

מעמד מקצועי

2005 – פסיכותרפיסט מוסמך, האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת

2003 – מומחה בתחום משפחה, איגוד העובדים הסוציאליים.

2003 – עובד סוציאלי בכיר, איגוד העובדים הסוציאליים.

1992 – מדריך ומטפל משפחתי מוסמך, האגודה הישראלית לטיפול משפחתי.

2001 – יועץ ארגוני, חבר מן המניין א.י.פ.א (אגודה ישראלית לפיתוח ארגוני)

 תחומי מחקר ופרסומים עיקריים:

      סורוקה יוסף, ד”ר פישמן גדעון, 1980. השפעתם של גורמים לגליים ואקסטרה-לגליים על החלטות השופטים. חברה  ורווחה, חוברת 2.

      סורוקה יוסף. 1991.  “אי-נאמנות במערכת הזוגית: טיפול אסטרטגי באמצעות רעיון הנקמה”. חברה ורווחה, אפריל.

     סורוקה יוסף. 1993. “אלכוהוליסט, אשתו ומה שביניהם”. חברה ורווחה, אפריל.

     סורוקה יוסף. 1994. הגישה האסטרטגית בטיפול – ברירת התערבות לעובדי נוער. מניתוק לשילוב. חוברת מס’ 6. הוצ’ משרד החינוך והתרבות והספורט. כסלו, תשנ”ה.

     סורוקה יוסף. 1997. עבודת קידום נוער ואינטליגנציה רב-ממדית. מניתוק לשילוב. חוברת מס’ 8. הוצ’ משרד החינוך והתרבות והספורט. סיוון, תשנ”ז.

     סורוקה יוסף, בלוזר זהבה. 2000. אותי עישון לא מדליק. מניתוק לשילוב. חוברת מס’ 10. הוצ’ משרד החינוך. יוני.

    סורוקה יוסף, 2004. השפעה ושינוי – מרכיבים בפעילות עובדי קידום נוער. מניתוק לשילוב. חוברת מס’ 12. הוצ’ משרד החינוך. יוני.

     סורוקה יוסף, 2008. גורמים אקסטרה-טיפוליים והשפעתם על שינוי. מניתוק לשילוב. חוברת מס’ 15. הוצ’ משרד החינוך. דצמ’

     סורוקה יוסף, 2010. הקוד הפתוח בחינוך. מניתוק לשילוב. חוברת מס’ 16. הוצ’ משרד החינוך. יוני’.

 

~  Cohen, B-Z., Fishman, G., & Soroka, J. 1985 – Judicial Discretion and Sentencing Disparity in  Courts in Israel. In Journal of Criminal Justice, Adult Felony Vol, 13, pp. 99-115 

        Soroka, J. 1995 – Unfaithfulness in the Marital System: Paradoxical Intervention Using the Idea  of Revenge. In Propagations. Thirty Years of Influence From the Mental Research Institute. Weakland & Ray, Edt. The Haworth Press, Inc  pp. 73-85

 חומרי עזר לימודיים:

          סורוקה יוסף. 1993. “ראשית מחשבה במעשה תחילה“. יצירת שינוי בגישת פתרון-בעיות, קצרת מועד. מדריך.  נובמבר. הוצ’ עצמית.

         סורוקה יוסף, 1988. ניהול, פסיכותרפיה, ניהול. ערכת לימוד בנושא פתוח ארגוני וגישות בטיפול. הוצ’  המרכז לחקר הנער וג’וינט ישראל. ביה”ס לעבודה סוציאלית, חיפה.