מעגל יוצר

הצעת למידה עצמית, באמצעות תכנית לימוד מקוונת:

מערכת הלמידה המקוונת, שהיא מוקד האתר, מותאמת ללמידה באופן עצמי. הלמידה הנה בקצב אישי, בבחירת הנושאים, בהתאם לידע והניסיון של הלומד. הלומד יימצא בתכנית המקוונת תיאוריה, פרקטיקה ודוגמאות, מעולם היישום, שיאפשרו לו למידה פעילה.

למידה קונסטרוקטיביסטית-שיתופית:

הלמידה הזו מאפשרת למידה אישית ולמידה עם קבוצת לומדים-עמיתים בעזרת מערכת הלמידה המקוונת.  למידה שיתופית מרחיבה את טווח הלמידה האישי גם מניסיונם ופרשנותם של עמיתים לתכנים הנלמדים.

למידה קונסטרוקטיביסטית-שיתופית יכולה להיעשות, גם בהנחיית כותב תוכנית הלמידה, בתאום אתו.

הלמידה המקוונת נוסתה באופן אמפירי ונמצאה יעילה ומועילה ללומדים.

הצעת תכנית השתלמות בהנחייתי:

“פתרון-בעיות, ממוקד, קצר מועד”

 מבוא:

ממיקוד בבעיות למיקוד בפתרונות;

כל אחד חווה, במהלך חייו, קשיים במצבים שונים בחיים. אנחנו מצליחים, בדרך כלל, להתגבר על מרבית הקשיים. כאשר אנחנו ניצבים בפני מצב מסוים ולא מצליחים למצוא לו פתרון, אנחנו ניצבים מול מחסום שנראה מעבר ליכולתנו להתגבר עליו. מה שנחוץ לנו זה פתרון יעיל כדי להגיע לתוצאה מועילה. הקושי מתגלה באיתור פתרון אחר, שונה, מזה שאנחנו נוקטים בו לרוב. אי-מציאת פתרון מתאים יכול לתסכל מאד עד שמביא אדם או קבוצה לחפש ולבקש סיוע.

בגישת “פתרון-בעיות, ממוקד, קצר מועד”  לא “מודאגים” בקשר לפתולוגיה, אלא מתמקדים בפתרון קשיים. כאשר אנחנו פוגשים בלקוח, שמנסה להתגבר על קשייו, אנחנו מבקשים ממנו לעשות דברים, כמו שמבקשים מכל אחד אחר,  אך בהבדל אחד; אנחנו מנסים להתחבר לתפיסת המציאות שלו, לעמדותיו בנוגע לקשייו ודרכיו לפתור אותם. בהתאם להערכת הנתונים, אנחנו מנסים להתאים את ההתערבות, בהתאמה ללקוח,  כך שהוא יבחר בפתרון אלטרנטיבי שיביא לו את התוצאה הרצויה.

המשתתפים בהשתלמות, ילמדו את עקרונות ותפיסות הגישה ואת היישומים בהתערבות ליצירת שינוי.

פרוט נושאי:

היבטים דידקטיים:

היסטוריה של טיפול מערכתי בטיפול משפחתי –מבני וגישת פתרון-בעיות, ממוקדת, קצרת מועד (מערכתית-אסטרטגית).

 • שלבים בראיון
 • איסוף נתונים קונקרטיים, אופרטיביים,
 • זיהוי קשיים והיווצרות בעיות,
 • זיהוי והגדרת הפתרונות שננקטו,ללא הצלחה,
 • הסכמים על מוקדי השינוי,
 • הערכת הנתונים,
 • הגדרת משימות,
 • עבודת בית,
 • פילוסופיות, תפיסות, דרכי חשיבה וביטויים מעשיים בהתערבויות טיפוליות.

קונסטרוקטיביזם והבניית מציאות

חשיבה רציונלית ותפיסת המציאות

חשיבה דיאלקטית

לוגיקה עמומה

פרקטיקה; עקרונות ההתערבות:

יצירת בסיס להתערבות:

 • יצירת קשר ראשוני
 • ראיון התחלתי ואיסוף נתונים אופרטיביים
 • הצגת הקשיים על ידי הפונה
 • זיהוי דפוסי ההתמודדות עם הקשיים
 • זיהוי הפתרונות הלא-מוצלחים
 • הצעת פתרון אלטרנטיבי להשגת התוצאה שנקבעה
 • הצגת התהליך לפונה
 • תכנון ההתערבות
 • תפקיד המטפל ואחריותו:
 • המטפל היודע!?
 • המטפל בעמדה “אחת מטה” !?
 • אחריות הלקוח
 • אחריות הדדית, משימות (שיעורי בית) והערכתן
 • התערבויות:
 • פרדוקסים, איך הם יוצרים שינוי?
 • מטפורות והשפעה עקיפה.
 • טקטיקות התערבות
 • “עמדה אחת מטה”
 • ניהול כשל,
 • פרוש מחדש
 • התווית פתרון עקיפה
 • סיום הטיפול
 • הערכת התוצאות
 • תכנון המעקב
 • התנסויות, ודיון:

מהלך ההשתלמות:

ההשתלמות תלווה בהערכת התערבויות, מוצלחות ומקשות, שהמשתתפים יביאו לסדנא.

 • המשתתפים יגישו, לפני התחלת הלמידה, “התערבות טיפולית” אותה הם מעריכים כמוצלחת.
 • בנוסף, המשתתפים יגישו “התערבות טיפולית”, שהתקשו בפתרונה.

לקראת סיום תכנית ההשתלמות הלומדים יגישו “תכנית התערבות”,  מותאמת לגישה שנלמדה, בהתערבויות שהוגשו בתחילת ההשתלמות.

הלמידה תהיה קונסטרוקטיביסטית-שיתופית;  למידה עצמית, למידה עם קבוצת עמיתים, עיבוד הנלמד עם המנחה (“למידה הפוכה”). בסיום ההשתלמות הלומדים ידעו את עקרונות הגישה, ידעו לתכנן תכנית התערבות וליישמה.

משך ההשתלמות:

18 שעות למידה עצמית במהלך 3 שבועות (כל שבוע 6 שעות למידה עצמית) + 6 פגישות מקוונות 1.5 שעה, כל פגישה. סה”כ 9 שעות מונחות לעיבוד הנלמד . סך כל שעות השתלמות 27.

אפשרויות נבחרות:

הרצאות ופגישות מרוכזות, לנושאים מוגדרים (מתוך התוכנית הכללית), למספר שעות בהתאמה לצרכי המערכת המזמינה.

טיפול וייעוץ:

טיפול משפחתי; טיפול ביחידים, זוגות ומשפחות, בדגש על חיזוק היחסים והאחריות ההדדית.

פתרון בעיות, ממוקד, קצר מועד: המיקוד בזיהוי פתרונות אלטרנטיביים לניסיונות הלא-מוצלחים שננקטים על ידי הלקוח.

אחריותי, כמטפל לראות את היחיד או המערכת “מהחוץ פנימה”, לחשוף אותם לדברים שקיימים בהם  אך הם לא זיהו אותם קודם ולא הצליחו לבטא אותם.

בניית אסטרטגיה ארגונית, בדגש על הגורם האנושי, בגישה התוצאתית;  מכוונת פתרונות מותאמים לצרכי הארגון, ולתוצאות מיטביות.

 

בדבר פרטים נוספים צרו קשר.