ד”ר יוסף סורוקה

יוסי סורוקה                                                                                                                                                 תארים אקדמיים ומעמד מקצועי

Ph.D, 2006, אוניברסיטת תל-אביב. נושא המחקר: הכשרת עובדים בגישת פתרון בעיות, ממוקד, קצר מועד, באמצעות סביבת לימוד קונסטרוקטיביסטית ובעזרת תכנית לימוד ממוחשבת.

M.S.W 1979, האוניברסיטה בחיפה, בי”ס לעבודה סוציאלית.

B.S.W 1972, האוניברסיטה בחיפה, בחסות האוניברסיטה בירושלים, בי”ס לעבודה סוציאלית.

מעמד מקצועי

2005 – פסיכותרפיסט מוסמך, האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת

2003 – מומחה בתחום משפחה, איגוד העובדים הסוציאליים.

2003 – עובד סוציאלי בכיר, איגוד העובדים הסוציאליים.

1992 – מדריך ומטפל משפחתי מוסמך, האגודה הישראלית לטיפול משפחתי.

2001 – יועץ ארגוני, חבר מן המניין א.י.פ.א (אגודה ישראלית לפיתוח ארגוני)

בכל הנושאים, בהם עסקתי בעבודתי המקצועית, העניין העיקרי שלי היה באנשים. עניינה אותי מאד המורכבות בחיי היומיום, הקשיים שמתעוררים ומציאת דרכים לפתרון מספק. בשנות עבודתי הרבות (כ40 שנים, מאז 1972) הייתי בתפקידי טיפול וניהול, בשירותים מגוונים; הקמה וניהול תחנה לטיפול משפחתי, בחסות האגף לרווחה בעיריית חיפה ובשיתוף אקדמי של בית-הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה; ניהול ארגון ער”ן בחיפה (עזרה ראשונה נפשית) ; ניהול מרכז גמילה מאלכוהול, בחיפה והצפון, של משרד הרווחה; שימשתי כמטפל משפחתי בתחנה לטיפול בילד ובמשפחה ב”אורנים”, ליד טבעון; שימשתי כסגן מנהל שירות מבחן למבוגרים, במחוז חיפה והצפון וכקצין מבחן, כמו כן מילאתי תפקיד קב”ן (קצין בריאות נפש) בצ.ה.ל, שכלל טיפול באנשי קבע ובמשפחותיהם וכן בחיילים בשירות סדיר (כ15 שנים). במשרד החינוך הייתי מפקח ומנחה בחינוך הבלתי פורמלי. בהווה, אני ממשיך לתת שירות טיפולי, בנושא הסרטן, במחלקה לרפואת הקהילה, בבי”ח “כרמל” בחיפה. לאורך כל שנות עבודתי, עבדתי בטיפול ישיר, בהדרכת עובדים, בשרותים בהם עבדתי, ובהנחיית סטודנטים, בתקופת הכשרתם המעשית, בלימודיהם לתאר ראשון ושני.

מאז 1986 אני עובד, גם באופן פרטי. גישתי הטיפולית, העיקרית, מבוססת על עקרונות פתרון-בעיות,  ממוקד קצר מועד, בתחומי חיים רבים, בניסיון למצוא פתרונות בהתאמה  לקשיים בחיי אנשים.

לאורך שנות עבודתי הכשרתי את עצמי ויישמתי גישות טיפוליות, בדגש על גישות קוגניטיביות והתנהגותיות וביניהן: “הטיפול המציאותני” (Reality Therapy), הטיפול הקוגניטיבי-רגשי (Cognitive Emotive Therapy)  והטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי  (Cognitive-BehaviorTherapy).

בלימודי לתאר שני נחשפתי, בשיעורו של פרופ’ ברקאי, לגישת הטיפול המשפחתי שהתבססה על תיאורית המערכות הכללית, שהתפתחה בשנות ה70 במאה הקודמת, ויושמה בפועל במודל מערכתי-מבני, ובמודל האסטרטגי בטיפול משפחתי.  את ידיעותיי וניסיוני המצטבר, יישמתי בשירות לטיפול משפחתי, בתחנה העירונית-אוניברסיטאית בחיפה, אותה ניהלתי כ5 שנים. בשנים אלה ניתן שירות למאות משפחות, זוגות ויחידים, וכן הוכשרו סטודנטים בהתמחותם המעשית. בהמשך, יישמתי את הגישות האלה בתחנה לגמילה מאלכוהול, של משרד הרווחה, בתחנה לילד והמשפחה, באורנים שליד טבעון וכן כקב”ן בשרות המילואים בצה”ל כמטפל באנשי קבע ומשפחותיהם.

באוקטובר 1985, נסעתי לארה”ב לעיר Palo-Alto שבקליפורניה להשתלם  מקצועית, בגישת “פתרון-בעיות, קצרת מועד”, במכון   Mental Research Institute)     M.R.I) .  במכון זה הניחה, קבוצת קלינאים-חוקרים,  את יסודות הגישה שעוררה את ענייני ואתגרה אותי מאד. במכון זה זכיתי להיות במחיצת יוצרי הגישה, שעבודתם זכתה למוניטין עולמי רב. לחברי הקבוצה הזאת אני חייב את עיסוקי, רב-השנים,  ביישומיה הקליניים,  בחקר השלכותיה על המרחב הטיפולי ותוספת הבסיס התיאורטי ביבודת המחקר שלי לשם קבלת תאר הדוקטורט. אלה היו, בראש ובראשונה; פיש (Fisch) פסיכיאטר, ווצלביק  (Watzlawick) פסיכולוג  יונגיאני, וויקלנד (Weakland) אנתרופולוג קליני ובנוסף להם קלינאים וחוקרים שפעלו בתוך המכון.

את מעגל הניסיון והידע, רב השנים, השלמתי  בלימודי דוקטורט (2006)  בהם חקרתי את המודל הטיפולי “פתרון-בעיות ממוקד, קצר מועד”. כחלק מהמחקר, הוספתי על התפיסה התיאורטית של המודל ופיתחתי מערכת לימוד מותאמת למחשב שמאפשרת למידה יחידנית ושיתופית מרחוק להרחבת הידע הטיפולי והתיאורטי של הגישה.  (www.we-change.co.il). 

 פרסומים

תחומי מחקר ופרסומים עיקריים:

      סורוקה יוסף, ד”ר פישמן גדעון, 1980. השפעתם של גורמים לגליים ואקסטרה-לגליים על החלטות השופטים. חברה  ורווחה, חוברת 2.

      סורוקה יוסף. 1991.  “אי-נאמנות במערכת הזוגית: טיפול אסטרטגי באמצעות רעיון הנקמה”. חברה ורווחה, אפריל.

     סורוקה יוסף. 1993. “אלכוהוליסט, אשתו ומה שביניהם”. חברה ורווחה, אפריל.

     סורוקה יוסף. 1994. הגישה האסטרטגית בטיפול – ברירת התערבות לעובדי נוער. מניתוק לשילוב. חוברת מס’ 6. הוצ’ משרד החינוך והתרבות והספורט. כסלו, תשנ”ה.

     סורוקה יוסף. 1997. עבודת קידום נוער ואינטליגנציה רב-ממדית. מניתוק לשילוב. חוברת מס’ 8. הוצ’ משרד החינוך והתרבות והספורט. סיוון, תשנ”ז.

     סורוקה יוסף, בלוזר זהבה. 2000. אותי עישון לא מדליק. מניתוק לשילוב. חוברת מס’ 10. הוצ’ משרד החינוך. יוני.

    סורוקה יוסף, 2004. השפעה ושינוי – מרכיבים בפעילות עובדי קידום נוער. מניתוק לשילוב. חוברת מס’ 12. הוצ’ משרד החינוך. יוני.

     סורוקה יוסף, 2008. גורמים אקסטרה-טיפוליים והשפעתם על שינוי. מניתוק לשילוב. חוברת מס’ 15. הוצ’ משרד החינוך. דצמ’

     סורוקה יוסף, 2010. הקוד הפתוח בחינוך. מניתוק לשילוב. חוברת מס’ 16. הוצ’ משרד החינוך. יוני’.

 

~  Cohen, B-Z., Fishman, G., & Soroka, J. 1985 – Judicial Discretion and Sentencing Disparity in  Courts in Israel. In Journal of Criminal Justice, Adult Felony Vol, 13, pp. 99-115 

        Soroka, J. 1995 – Unfaithfulness in the Marital System: Paradoxical Intervention Using the Idea  of Revenge. In Propagations. Thirty Years of Influence From the Mental Research Institute. Weakland & Ray, Edt. The Haworth Press, Inc  pp. 73-85

 חומרי עזר לימודיים:

          סורוקה יוסף. 1993. “ראשית מחשבה במעשה תחילה“. יצירת שינוי בגישת פתרון-בעיות, קצרת מועד. מדריך.  נובמבר. הוצ’ עצמית.

         סורוקה יוסף, 1988. ניהול, פסיכותרפיה, ניהול. ערכת לימוד בנושא פתוח ארגוני וגישות בטיפול. הוצ’  המרכז לחקר הנער וג’וינט ישראל. ביה”ס לעבודה סוציאלית, חיפה.