הלקוח מתאר את הקושי
down arrow
המטפל מברר את הפתרונות
שהלקוח נקט, ללא הצלחה, כדי לפתור את הקושי
down arrow
המטפל מזהה ומגדיר את הבעיה
שהיא אחת מהבעיות הבאות:
4 arrows
ניסיון להיות
ספונטני בכוונה
ניסיון להגיע
להבנה ע”י ויכוח
ניסיון להגיע לקרבה
ע”י ריחוק
ניסיון להמנע מכאב
במקום שבו כאב הוא מן העיניין
4 arrows
ברור הפתרון הרצוי ללקוח
down arrow
הצעת פתרון אלטרנטיבי
4 arrows
הפסקה זמנית של הפתרונות שחוזרים על עצמם
(ללא הצלחה)
פתרון הפוך (180 מעלות) מהפתרון הלא מוצלח הגזמת הפתרון הקיים
down arrow
יישום (התאמת התוצאה לדרישות הלקוח)