המטרה לעשות הכרות עם מרכיבים חשובים של הגישה, הרעיונות עליהם היא מבוססת והשיטות שבאות לידי יישום בפועל. החומר מאורגן לפי “שערים” שאינם מחייבים כניסה אליהם בסדר מסוים. מכיוון שהגישה היא מודולרית, אין כאן התחלה או סיום מחייבים. כל מי שנכנס לתוך תכנית הלימוד יכול לבחור בשער שנראה לו ומסקרן אותו או מתאים למכלול הידע שיש ברשותו בטיפול בכלל ובגישה הממוקדת בפתרון בפרט.

אופן הלמידה האישית מבוסס על שיטת ההיפר-טקסט, קרי: הדגשת מילים חמות שהפעלתן מביאה את הלומד לתוכנים  שבהם הוא מעוניין. על כן, הלמידה אינה ליניארית אלא תלויה בעניינו המיידי של הלומד, בידע שברצונו לבסס ובסדר שרצוי לו.

הלמידה עם קבוצת עמיתים מזמנת את חברי הקבוצה יחד ומאפשרת הצגת הנושאים האישיים, כפי שנלמדו על ידי היחיד, עד לפגישה הנתונה. אופן זה מאפשר להרחיב את מגוון הידע האישי באמצעות הקבוצה.

תכנית הלימוד כוללת את התפיסות הפילוסופיות שבבסיס גישות טיפוליות שונות וכן את השפעתן על התפתחות החשיבה והיישומים הטיפוליים. כמוכן, התוכנית מפרטת את מרכיבי ההתערבות הטיפולית של הגישה הממוקדת בפתרון  ; הפגישה הראשונה בין המטפל והלקוח  ; בניית המחויבות לטיפול  , איסוף הנתונים האופרטיביים  , תכנון ההתערבות  , בחירת דרכי ההתערבות   וההצעות לפתרון.