טכנולוגית מחשבים, למידה מקוונת 

טכנולוגית המחשבים תורמת לשיפור הפעילות בסביבת לימוד קונסטרוקטיביסטית, במיוחד בהקשר לאפשרות ניצול המחשבים ללמידה באמצעות תוכניות לימוד ממוחשבות וצורות לימוד בסביבת הייפרטקסט שמשפיעות על דרכי החשיבה ( Foltz, 1996; Brown, 2000).

 התפתחות טכנולוגית המחשבים  הביאה לניצולה לשם למידה מרחוק בעזרת תכניות לימוד מקוונות. תוכניות הלימוד המקוונות גדלות באופן דרמטי; יותר מ50% ממוסדות החינוך בארה”ב מציעים צורות כלשהן של למידה מקוונת (National Center for Education Statistics, 2003) . מתוך אלה הרוב משתמשים במרכיבים כלשהם של אינטרנט. יחד עם זה מתברר כי השחיקה מלימוד בתוכניות אלה גבוהה (Carr & Ledwith, 2000).  טרל (Terrell, 2005) ערך מחקר כדי לנסות ולהבין את גורמי השחיקה בלמידה מקוונת.  במחקרו,  הוא בחן את הדרכים בהן אנשים תופסים ומעבדים מידע.  מבחינה תיאורטית הוא התבסס על עבודתו של יונג ,(Jung, 1971) שעוסק בטיפוסים פסיכולוגיים. הוא ציין שהאופן שבו אנשים תופסים מידע משפיע על סגנונות למידתם. מסתבר, על פי זיהוי הטיפוסים השונים, כי כ75% מהאנשים מתמקדים בפרטים ומעדיפים לעבוד בדרך שיטתית, המוגדרת על ידם. הם מעדיפים ללמוד בדרך מאורגנת, ליניארית.  שאר ה25% מעדיפים את הגישה האינטואיטיבית לתפיסת מידע ומעדיפים ללמוד על ידי זיהוי דפוסים וקשרים בין נתונים שנאספים על ידם. לומדים אלה מחפשים את התמונה הגדולה, את “היער” ופחות את “העצים”. לומדים אלה מעדיפים למידה חושפת שיש בה דמיון וחדשנות.  במחקר קודם שערך טרל יחד עם דרינגוס  (Terrell & Dringus, 2002 ) הם הצביעו על כך שלומדים שמעדיפים סגנון למידה ספציפי, התנסות ממשית בלמידה, נוטים לנשור מתכניות לימוד מקוונות יותר מלומדים בעלי העדפות אחרות.