הפילוסוף הגרמני הגל (Hegel) הניח את היסודות למודל החשיבה הדיאלקטי. התפיסה הזאת הנה ניסיון גלוי לאחד הפכים – רוח וטבע, אידיאלי וממשי – כדי להגיע לסינתזה  שמכילה בתוכה את הפילוסופיות החלקיות והמתנגשות. גישה זאת אומצה על ידי שמרנים ומהפכנים, אתאיסטים ומאמינים, שקיבלו השראה מתפיסתו של הגל (Bhatnagar & Kanal,1992).