שתי דרכים ליצירת שינוי, בגישת פתרון-בעיות ממוקד, קצר מועד, הן:

  1. הגזמת הפתרון הקיים;
  2. הצעת פתרון הפוך ב 180 מהפתרון שננקט ולא הצליח.

האמצעים בהם משתמשים להשיג פתרון רצוי, לעומת הפתרון שלא הצליח, הם פרדוקסים ומטאפורות