קשירת קשר (Collusion)

קונפליקטים רבים, בין הורים למתבגר, משתמרים בגלל שההורים נמצאים בקונפליקט ביניהם. הסיבה לקונפליקט היא, לרוב, סביב הנושא איך להתמודד עם הילד. לעתים קרובות האם מאשימה את האב שהוא קשה מדי, והאב מאשים את האם שהיא רכה מדי. או להפך. זה יוצר מתח בין ההורים, כך שכאשר הם מחפשים דרך כדי להפעיל משמעת כלפי הילד, כל אחד מהם ניצב מאחורי האחר ומזהיר אותו מפני צעדיו. זה “מפוצץ” כל ניסיון לפתרון שיכול להיות יעיל לגבי הילד. בדרך כלל זה לא קשה לשכנע את ההורים להסכים שהמטרות שלהם עבור הילד הן בסדר ושילד אחד מוציא שני הורים מהאיזון בניסיונם להשליט סמכותם. אחרי שהם מסכימים בעניין הזה, מאחדים אותם “בקשר” כלפי הילד ומדריכים אותם להוציא אותו “מהאיזון”. את הטקטיקות מתאמים יחד בקליניקה. מנחים אותם לפעול כך שבכל פעם שהילד גובר על אחד מהם, השני (ההורה העד) “יפצה” את ההורה המותקף בהזמנה לצאת לבית-קפה עוד באותו ערב. מנחים את ההורים לא להסביר לילד מאומה מלבד האמירה “אנחנו יוצאים יחד”. מה שלא מסבירים להורים זה שבעצם מסייעים להם להתמודד עם מחלוקת שביניהם – מחלוקת מרכזית סביב העיקרון של התגבשות משותפת בפעולה הקשורה בילדם; קשר שפועל נגד התפקידים הרגילים שהם נוקטים האחד כלפי השני מול התקפות הילד.