עמדה אחת מטה, (taking a one down position)

חשוב לזכור שהלקוח מגיע למטפל כדי לחשוף את קשייו בפני אדם שהוא מתייחס אליו כאל מי שנמצא בעמדה של עזרה לפתור את בעיותיהם של אנשים. הלקוח בא בהרגשה שמשמעותה “דרגה-אחת-מטה” ביחס למטפל. אם המטפל יתנשא מעליו, הוא יגביר את הפער הזה ביניהם דבר שיכול לגרום לקושי משמעותי בתהליך הטיפול. בנקיטת טקטיקה של “עמדה אחת מטה” המטפל מתייחס אל הלקוח, בהתנהגותו ובדיבורו, כאדם צנוע שחולשותיו נראות, או לפחות נחשפות בעקיפין. במהלך הפגישות ביניהם המטפל יכול לבקש שהלקוח ידווח את הנתונים לאט שכן הוא “מעבד אותם!” באיטיות. בסיטואציות מורכבות הוא יכול לומר שעליו להתייעץ, בעניין המסוים, עם עמית למקצוע. גישה כזאת יכולה להפחית מתח להגביר נינוחות, ולגרום ללקוח לשתף את המטפל בענייניו בדרך פתוחה.