פירוש מחדש (Reframing, Redefinition)

זאת טקטיקה של שינוי המשמעות שלקוח מייחס למצב נתון. הדבר אפשרי על ידי שינוי הנסיבות המושגיות שבהן המצב מתרחש. המשמעות החדשה מתאימה למצב הבעייתי כך שהלקוח שמאמץ אותו מתחייב לפעול אחרת כדי לפתור את הבעיה. לדוגמה: הורים מתלוננים שילדם אינו רוצה ללמוד, וכי הם לא מצליחים לגרום לו ללמוד. אם נשכנע אותם שיתכן שמדובר בהתנהגות שמטרתה לשמור על הקשר ביניהם אזי יתכן שההתנהגויות הקודמות, של ההורים והילד, שהנציחו את הקושי לא תחזורנה על עצמן. עצוב מחדש של מצב גורם לעיצוב מחדש של קושי. כדי שפירוש מחדש יצליח, צריך שיתאים לדרך מחשבתו ועולם המושגים של לקוח (“שפת הלקוח”). בכל צורה אחרת לא תהיה אמינות לפירוש המוצע. אחד המאפיינים של פירוש מחדש, שראוי לציון, זה הבלבול במחשבה ובהתנהגות שהוא יוצר אצל הלקוח. הניסיון למצוא תשובות אחרות לאותה סיטואציה יוצר רפיון בתפיסה הקודמת ושינוי במצב הבעייתי. הפירוש מחדש הוא “מכירה באריזה אחרת” של תפיסת מציאות הלקוח שמעוררת אצלו את הצורך בתיקון סטייה “במעגל האיזון” שמשמר את הקושי. תיקון סטייה, ככל שיהיה מצומצם בתחילה, יכול להביא בהמשך לשינוי רחב יותר.