ניבוי נפילה (Relapse Prediction)

בטקטיקה של “ניבוי נפילה” נוקטים כאשר בעיה, או תלונה, נעלמת באופן “מפתיע”. אפשר לומר, לאלכוהוליסט שנגמל, כי מתוך ניסיון טיפולי מתמשך נצפו מצבים בהם, לאחר פרק זמן של כשלושה חודשי “יובש” משתייה, מתרחשת “נפילה” שבה הנגמל חוזר לשתות. אולם, שתייה זו בדרך כלל ממוקדת בזמן ומוגבלת בכמות. זהו מסר טיפולי כפול שקובע שאם הבעיה תופיע כי אז ניבוי המטפל היה מדויק. המשמעות היא שהבעיה נמצאת עדיין בשליטתו של המטפל. אם הבעיה לא תופיע, כי אז המצב הוא בשליטתו של הלקוח. בדרך זו הלקוח מקבל עידוד עקיף להתקדם ללא חשש מוגזם מהתהליך שצפוי לו. יש בכך כדי להפחית, במידה ניכרת, את החרדה מפני חזרת הבעיה לפי שהוא יודע שישנה אפשרות שהמצב נמצא בשליטת המטפל או בשליטתו. זה מאפשר לו להתמודד בביטחון רב יותר עם המצב שבבסיס הבעיה. ניבוי הסימפטום מגביר את רצונו של הלקוח לא לאפשר לבעיה להשתלט עליו מחדש.