1. מהי עמדת הלקוח? (What is the client’s position) עמדה, היא הצהרה ציבורית (public statement) שמצביעה על תפיסותיו של אדם. ידיעת עמדה חשובה לנו מפני שיש בה התייחסות הפונים לבעייתם. כאשר הורים פונים בעניין ילדם חשוב שנדע איך הם רואים אותו ואת קשייו. האם הם רואים אותו ילד “רע” (“הוא מרביץ ומכה את הילדים. כנראה למד את זה מהחברים שלו.”) או “חולה” (“התגרשנו כאשר הוא היה ילד קטן ונראה שהוא סוחב אתו הרבה כעס!? באנו לברר אם הוא צריך פסיכולוג). העמדה השונה מכתיבה את גישתם השונה, של כל אחד מזוגות ההורים, להתנהגותו של הילד, את הכתובת אליה יפנו לקבלת סיוע ואת ציפיותיהם הספציפיות מההתערבות הטיפולית.