מה תוצאות הטיפול הרצויות ללקוח?
לזיהוי התוצאות, באופן מעשי, יש חשיבות רבה לכל התהליך. בהתאם לכך המטפל יכול לשאול אחת מהשאלות הבאות:
– “מה יהיה, עבורך, הסימן הראשון לשיפור?”
– “מה היית רוצה שיקרה לך, במינימום האפשרי, כתוצאה מהטיפול?”
– “אם הכל יהיה בסדר מבחינתך, איך זה יראה?”

כאשר שואלים שאלות כאלה מתברר שלאנשים יש קושי לחשוב על תוצאות במונחים מוגדרים. התשובות הן, לרוב, מעורפלות וכוללניות; “שיהיה לי קשר יותר טוב”, “להיות מאושר”, “לא עצבני”. חשוב לזכור שתשובות כאלה אינן בעלות ערך אסטרטגי; הן לא נותנות קריטריונים פתוחים לתצפית ובחינה. שאלות מכוונות יכולות לעזור לקבל את התשובות היותר אסטרטגיות: “כאשר יהיה לכם קשר יותר טוב, איך זה יראה?”; “מה יהיה הסימן לכך שאתה מאושר?”

מענה לשאלות הללו אינו פשוט ולכן אפשר לבקש מהפונים להרהר בשאלות עד לפגישה הקרובה. ההנחיה להרהר, עד לפגישה הבאה, משמשת צעד משמעותי בהתערבות טיפולית כי יש בכך חיוב הפונה להגדיר באופן חיצוני את השינוי הרצוי לו. ניתן לכנות צעד זה “כהתערבות מוכללת” (Generalized Intervention). הגדרת השינוי הרצוי ללקוח הנה בעלת חשיבות רבה; זה מציב נקודת ציון להערכת השינויים בכיוון הרצוי ללקוח בנוסף יש לכך ערך סוגסטיבי כאשר הצבת תוצאה מארגנת ומאתגרת את הלקוח במעשיו ובמחשבתו לקראת היעד שהציב לעצמו.