הדוגמאות מתארות פניות טלפוניות:

 1. אישה מתקשרת ושואלת את מי שמשיב לה (המטפל) אם הוא מטפל משפחתי. המטפל עונה שהוא פסיכיאטר ועובד עם בעיות שונות. האישה מציינת שהיא מבקשת טיפול עבורה ועבור בעלה. המטפל שואל אם בעלה יבוא אתה והאישה משיבה בשלילה. כעבור רגע האישה משיבה שתשתדל להביא את בעלה. שאלת המטפל לא מצמצמת את הבעיה למשפחתית בלבד, אלא משאירה אלטרנטיבות להתערבות כאשר הטיפול יתקיים. בנוסף לכך המטפל מבקש שהאישה תגיע לבדה, תוך התבססות על הצהרתה שבעלה לא יבוא. המטפל לא רוצה לכפות על בני הזוג להגיע יחד, כדי שלא יתווכחו בפניו כבר בפגישה הראשונה. בוויכוחים שכאלה אין תרומה של ממש להשגת שינוי. בקשת המטפל מהאישה לבוא לבד נועדה גם להפחית את האפשרות שהבעל יחסום את הטיפול וכן להפחית את התנגדות האישה לקביעת פגישה ראשונה עם הבעל. יחד עם זה המטפל מבקש שהאישה תמסור לבעל שנקבעה לה פגישה. אם הוא יעמוד על רצונו לבוא, שיבוא. אולם, עליה לומר שהמטפל רוצה לראותה לבד. המטפל לא מבהיר לאישה את הרציונל מפני שברצונו לבחון את תפקוד הבעל בתגובה להתנהגות האישה, ואת תפקוד האישה בתגובה להתנהגות הבעל. חשוב לזכור שהאירוע המתואר לעיל מתרחש כל כולו בשיחת טלפון, עוד לפני שהתקיימה פגישה פתוחה, כלשהי, עם הפונה.
 2. הפונה מבקש שהמטפל יקבל קודם את חוות דעתו של רופאו האישי ושיפגשו לאחר מכן. המטפל משיב לו שהוא “מתקשה לעכל” שיחות טלפון וכי טוב יהיה אם יפגשו פנים אל פנים. הפונה חוזר ולוחץ שהמטפל יקבל את בקשתו. בעניין הזה המטפל מציין שהוא, אכן, יקרא את המכתב אך הוא מעדיף לעשות זאת לאחר התרשמותו האישית. אחרי משא ומתן מייגע הם קובעים מועד לפגישה.דןגמה כאן המטפל מנסה לשלוט בשיחה על ידי נקיטת “עמדה אחת מטה” ביחס לפונה. העניין כרוך באי רצונו של המטפל להיכנס לתוך מערכת שנבנתה על ידי הפונה והמטפל הקודם.
 3. אישה מתקשרת, טלפונית, למטפל אחרי שכבר נערכו ביניהם שלוש פגישות. היא רוצה שינוי מהיר יותר ומבקשת הבהרות בעניין. המטפל משיב שהוא לא יכול להרחיב את הדיבור על התוכנית שעל פיה הוא פועל. אולם, באופן כללי, התוכנית מחייבת “לתפור” אותה לפי “מידותיה” של האישה. עניין כזה, כמובן, אורך זמן ניכר.דןגמה “אני”, כך אומרת הפונה “בשפתה”, “עשיתי את שלי ואילו אתה תקוע. אתה מחפש ומחפש ופתרון אין!”. המטפל אינו דוחה את טענתה. הוא מקבל את טענתה שאולי הוא לא מוצא פתרון. אולם הוא מציין שהוא מוכן להמשיך בטיפול, ובלבד שהיא תקבל את גישתו. אם היא לא תרצה בכך זה יהיה סופו של הקשר.כאן אנו עדים לתמרון מסוג חדש: במרבית המקרים מטפלים פותחים “בציד” אחרי הפונה, או מנסים להיות יותר טובים כדי להציל את הפונה. אך במקרה שלפנינו המטפל מנסה לחזור וליטול מנהיגות בעזרת “חשיפת” דרכו ותפיסתו הטיפולית. הפונה צריכה לקבל החלטה לגבי המשך דרכה בטיפול אצל מטפל ספציפי זה.
 4. המטפל מבקש מפונים לאשר, בחתימת ידם, את צילום הפגישה בוידיאו. האישה לא רוצה לחתום. המטפל מציין שלא יוכל להמשיך ולקיים את המפגש אם היא לא תחתום. האישה מדגישה שמצבה קשה והיא רוצה מאד לקיים את הפגישה (היא מפעילה לחץ עקיף על המטפל). האישה ממשיכה ואומרת למטפל ששמו יוצא לפניו כמי שעושה טיפול קצר מועד  לכן היא לא רוצה ללכת למישהו אחר (היא חוזרת ומפעילה לחץ).
  המטפל עונה לה: “אינני רוצה להקריב את נוחותך”.
  האישה מתרצה וחותמת. לאחר שהיא חותמת המטפל אומר לה שהיא יכולה להוסיף ליד חתימתה הערה שהיא שומרת לעצמה את הזכות לא לומר דברים שאין ברצונה שיצולמו ויוקלטו.דןגמה המטפל לא מוותר. הוא יודע שאם יפסיד “בזינוק” יפסיד במרוץ כולו. מבחינתו עליה לחתום או שתלך הביתה. המטפל מתעקש על מנהיגותו בתהליך שכן הפונה מגיעה אליו אחרי שניסיונותיה להשיג שינוי לא עלו לפי ציפיותיה. על כן אין כל סיבה לאפשר לפונה להוביל את התהליך הטיפולי.
 5. הפונה, נער, מביע חשש שהמטפל לא יבין אותו מכיוון שהוא גדל וצמח ברחוב. המטפל מגיב ומבקש מהנער שינסה ויסביר לו את דבריו פעמיים…
  במהלך המפגש הנער מבהיר שהוא מפסידן ושמקומו הטבעי הוא הרחוב. הוא מצהיר שהשקעת אנרגיה בשיפור מצבו מיותרת לחלוטין. המטפל מציין שלא יטיל עליו משימות כלשהן מתוך חשש שלא יצליח במילוין.
  המטפל משתמש באופן טאקטי, ב”שפת הלקוח“. כאשר הנער שומע את המטפל הוא מבקש ממנו, בכל זאת, שיתן לו לעשות משהו…דןגמה המטפל נוקט, במקרה זה, ב”עמדה אחת מטה“, ביחס לנער, כדי שהנער ישוחח ללא חשש. הוא מאשר בפני הנער שיש לו הבנה מוגבלת בשפתו. התוצאה המיידית היא שהנער שומע את עצמו היטב. המטפל דוחק בנער על ידי כך שהוא מרחיקו. הכוונה היא, כמובן, לנסות ולקרבו בשלב מאוחר יותר.
 6. פונה מבקשת טיפול מהיר. המטפל עונה לה שהיא צריכה, אולי, מטפל אחר שיוכל לפגוש אותה שלוש פעמים בשבוע.דןגמה זו דוגמה נוספת להשגת מנהיגות המטפל, על התהליך הטיפולי, בעזרת נטרול שאלת משך הטיפול. המטפל מאפשר בחירה; אם תחליט להישאר זה יגביר את מחויבותה של הפונה לדרכו של המטפל הזה.