פיש, ואחרים (Fisch et Al, 1975) מתארים ארבע דרכים בהן קשיים הופכים לבעיות (מצבי חיים רגילים שהופכים מורכבים וקשים לפתרון):

  1. ניסיון להיות ספונטני;
  2. ניסיון ליצור קירבה על ידי יצירת ריחוק;
  3. חיפוש שיטות בהן אין סיכון, כאשר הסיכון הוא בלתי נמנע;
  4. ניסיון להגיע להבנה על ידי וויכוח.