1. תכנון והתוויית הפתרון המתאים
    על מטפל חלה אחריות להציע פתרון שיתאים להתוויות שהלקוח הניח לפניו. התוויות אלה מתבררות באמצעות השאלות שפורטו ובעזרת זיהוי “עמדת הלקוח” כפי שבאה לביטוי בהצהרותיו על נושאים שונים שנוגעים אליו ולחייו. הפתרון המוצע צריך להיות כזה שהלקוח יסכים לקבלו אחרת אין בו תועלת גם אם המטפל חושב שיש לו רעיון יוצא מן הכלל בנוגע לפתרון הרצוי. בכל מקרה, החשיבה הטקטית של המטפל צריכה להיות מכוונת לפתרון הפוך או מוגזם לעומת הפתרון הלא מוצלח שבו נקט הלקוח.