ישנן תיאוריות, שהתפתחו בשני העשורים האחרונים, ותומכות בלוגיקה עמומה. תיאוריות אלה עוסקות, אף הן, בהבנת מצבים עמומים ולא וודאיים: תיאורית הכאוס, תיאורית הפרקטלים ותיאורית ההסתברות.