תורת הקבוצות קובעת שישנן פעולות שמתבצעות בתוך קבוצה וגורמות לשינויים בתוך הקבוצה. למשל, אדם בתוך חלום, יכול לרוץ, לקפוץ, להילחם, וכד’. שום שינוי מפעולה אחת לאחרת לא יסיים את החלום. ההתרחשויות הן בתוך קבוצה (חלום) בלי לשנות אותה. פעולה כזאת מכונה פעולה ממעלה ראשונה. אך אם נדרש שינוי ברמה גבוהה יותר הוא יכול להתרחש רק אם תיעשה פעולה חיצונית, בנפרד מהקבוצה. אם נישאר באותה דוגמה של חלום, הרי שכדי שאדם יפסיק לרוץ, לקפוץ או להילחם במהלך החלום עליו לעבור למצב יקיצה. היקיצה היא מצב אחר ולא חלק מהחלום. המעבר למצב יקיצה הוא שינוי ממעלה שנייה. שינוי כזה מגדיר יחסים בין מצב חלימה למצב יקיצה. שינוי ממעלה שנייה הוא שינוי של שינוי! שינוי כזה הוא תמיד בטבעם של חוסר-המשכיות, או קפיצה-לוגית ולכן ניתן לצפות ששינוי ממעלה-שנייה יראה חסר-הגיון.