פרק פתרון-בעיות ממוקד קצר מועד  – סורוקה, Solution Focused Therapy, 1993

(Fisch, Weakland, Watzlawick, Segal, Hoebel, & Deardorff, 1975)

בפרק זה כלולים הנושאים הבאים: