פרקים בלימוד טיפול ממוקד בפתרון

סדנת לימוד אינטראקטיבית
כל הזכויות שמורות 2003-2013 ©

 

אל המשתמש בתכנית הלימוד הממוחשבת.
התכנית מיועדת לשימוש אישי ומוגבלת בתנאים הבאים:

  1. המשתמש לא יעשה שימוש או שינוי בתכנית שהנם: העתקה, שיכפול, או התאמות בתוכנה.
  2. המשתמש יעשה שימוש בתכנית אך ורק לצורך לימוד עצמי ולא לשימוש מסחרי כלשהו או לצרכים אחרים.
  3. המשתמש לא יעשה שימוש בתכנית, שהינו הדפסה או הפקת טקסטים או הוצאה לאור של טקסטים.
  4. במידה ותהיה הפרה של תנאי השימוש תופסק, באופן חד-צדדי, ההרשאה להשתמש בתכנית הלימוד.

 תוכן עניינים